MODEL DZIAŁANIA DLA UCZELNI
System BusyBoss to innowacyjne oprogramowanie łączące smartfon z aplikacją webową. Innowacja przedsięwzięcia polega na unikalności tego typu programu – umożliwiającego prostą i wygodną komunikację między sekretarką/asystentem, a rektorem/dziekanem, korzystającym z telefonu komórkowego. System integruje posiadany przez osobę zarządzającą smartfon z panelem webowym, dzięki czemu pracownik sekretariatu w czasie rzeczywistym jest informowany o potrzebach, działaniach swojego przełożonego. Komunikacja odbywa się na linii smartfon – urządzenie na sekretariacie (najczęściej komputer). Umożliwia to określenie czy rektor/dziekan w swoim pokoju jest aktualnie zajęty – prowadząc rozmowę telefoniczną przez telefon komórkowy. Wyklucza to kłopotliwe sytuacje, w których sekretarka przerywa pracę, rozmowę, konferencję odbywaną przez przełożonego. Dotychczas tego typu rozwiązania stosowane były w przypadku telefonów stacjonarnych, gdzie sekretarka obserwowała indykator wskazujący na to czy przez telefon w biurze szefa odbywana jest rozmowa. W dzisiejszych czasach telefony stacjonarne są jednak coraz częściej wypierane w biurach przez telefony komórkowe, stąd potrzeba dostosowania platformy mobilnej do podobnej funkcjonalności.
DUAL USE
System BusyBoss może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z osobą, która w ramach wykonywanych obowiązków w swoim gabinecie wspierana jest przez pracownika obsługującego go sekretariatu (sekretarki, asystentki). W związku z tym, poza obszarem uczelni wyższych produkt może z powodzeniem zostać oferowany w sektorze przedsiębiorstw oraz w sektorze administracji publicznej.
Dzięki funkcjom narzędzia, które pozwalają na indywidualne definiowanie komunikatów, produkt niejako dopasowuje się do potrzeb konkretnych użytkowników i daje swobodę w wykorzystaniu aplikacji.
OPIS WDROŻENIA TESTOWEGO
W pierwszym kwartale 2019 roku oprogramowanie BusyBoss zostało testowo wdrożone w Rektoracie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczoci i Administracji w Lublinie.
Z oprogramowanie korzystał Rektor Uczelni – Dr Marcin Smolira (instalacja aplikacji na telefonie) oraz pracownicy obsługi Rektoratu (panel aplikacji webowej).